Шайба MB 34 (SKF)

Шайба MB 34 (SKF)

D 170     mm

d1 193  mm

d2 232  mm

B 2.5 mm

F 18 mm

M 164 mm